Home

In België worden jaarlijks bijna 8 miljoen inktpatronen verbruikt en weggegooid. Dit heeft nadelige gevolgen voor ons leefmilieu. Vele van deze cartridges kunnen echter worden hervuld en hergebruikt.

Onze organisatie heeft daarom besloten mee te doen aan een inzamelproject voor verenigingen, in samenwerking met de firma Recyca. Dit bedrijf is door OVAM erkend als overbrenger en geeft ook voor elke binnen geleverde, originele cartridge, patroon of toner een bijpassende vergoeding waarmee onze organisatie verder kan instaan om mensen in noodsituaties te kunnen helpen en het passende hulpverleningsmateriaal aan te kunnen kopen.

Omdat wij hierin elke steun kunnen gebruiken vragen wij aan de bevolking én aan de bedrijfswereld om je lege inktpatronen, cartridges of toners gratis aan ons af te staan. Hiermee steun je in één klap twee dingen: onze continuïteit van onze organisatie én het leefmilieu... Als dat nu geen nobele doelen zijn.

Niet alleen zamelen wij met onze organisatie inktpatronen, cartridges, toners én oude GSM's in, maar ook je afgedankt ICT-materiaal kan je bij ons kwijt. Ook voor de inzameling van dergelijk afgedankt ICT-materiaal ontvangt onze organisatie van het bedrijf RECYCA een passende vergoeding. Kleinere hoeveelheden van dit materiaal kan je deponeren in de verzameldozen op onze standplaatsen, afdelingen, Provinciale Hulp Eenheden van onze organisatie.

Een lijst van de inzamelpunten kan je ook op deze site raadplegen.